Pirate Nation mở ra đợt rút thăm cho người chơi chưa đạt yêu cầu trong giai đoạn đầu tiên để nhận airdrop

Pirate Nation vừa thông báo về đợt rút thăm dành cho những người chơi không đáp ứng đủ điều kiện tham gia airdrop trong giai đoạn đầu tiên của sự kiện (bao gồm những người chơi chưa đạt đủ ngưỡng trò chơi hoặc thu thập trong giai đoạn tiền mùa giải).

Đợt rút thăm sẽ bao gồm khoảng 25.000 ví và 10% trong số đó sẽ được chọn ngẫu nhiên để nhận airdrop token.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr