Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img
HomeTin nhanhPhán quyết của tòa án xác nhận Ripple không sở hữu sổ...

Phán quyết của tòa án xác nhận Ripple không sở hữu sổ cái XRP

Tòa án Liên bang New York đã bác bỏ đề nghị kháng cáo phán quyết của Ripple của SEC, đồng thời cũng cung cấp cơ sở rõ ràng cho Sổ cái XRP (XRPL) và tiền điện tử bản địa XRP. Người đam mê XRP nổi tiếng “24HRSCrypto” đã chia sẻ một đoạn trích của phán quyết, trong đó thẩm phán nhấn mạnh rằng Ripple không sở hữu XRPLedger (XRPL). Theo phán quyết, SEC đã không đưa ra được bằng chứng cho thấy sự phát triển của các trường hợp sử dụng blockchain đã cấu thành nên “sự cân nhắc hữu hình đối với Ripple”. Tòa án lưu ý rằng phán quyết ngày 13 tháng 7 liên quan đến các hoạt động phân phối khác của Ripple dựa trên việc áp dụng thử nghiệm Howey vào thực tế của vụ việc. Tòa án nhấn mạnh rằng điều khoản đầu tiên trong Howey yêu cầu phải đầu tư kinh phí. Áp dụng thực tế này vào trường hợp này, tòa án nhận thấy rằng những người nhận được phân bổ khác đã không thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào cho Ripple. Tòa án nhận thấy rằng một phần đáng kể của các khoản phân phối khác bao gồm các khoản tài trợ cho bên thứ ba như một phần trong nỗ lực phát triển các ứng dụng mới cho XRPL và XRP.