Paradigm thông báo cắt giảm 15% lương toàn công ty

Công ty phái sinh tiền điện tử Paradigm đã công bố quyết định cắt giảm 15% tiền lương trong tuần này. Paradigm cho biết quyết định này là do sự sụp đổ của FTX và việc cắt giảm lương sẽ làm giảm khả năng sa thải nhân viên trên toàn hệ sinh thái và sẽ ít tác động hơn đến tổ chức.

Paradigm là một mô hình cung cấp nền tảng cho các nhà giao dịch và nhà tạo lập thị trường để thực hiện các giao dịch blockchain trong quyền chọn và tương lai. Trước đó, Paradigm đã đóng vòng Series A trị giá 35 triệu đô la do Alameda Ventures và Jump Capital dẫn đầu vào tháng 10 năm 2021.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr