Đồng sáng lập Jupiter: Memecoin là “loại tiền tệ do người dùng tạo ra”

Người đồng sáng lập Jupiter Meow đã đăng trên nền tảng X rằng Memecoin là “loại tiền do người dùng tạo”. Trong kỷ nguyên Web2, mọi thứ đều liên quan đến nội dung do người dùng tạo. Trong thời đại Web3, tất cả đều là về tiền tệ do người dùng tạo ra. Memecoin có thể sẽ trở thành cửa ngõ để hiểu phần còn lại của kho crypto, chẳng hạn như cơ sở hạ tầng, DeFi, RWA, v.v.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr