Open Campus Ra Mắt EDUPool, Mang Đến Cơ Hội Nhận Airdrop Token Cho Nhà Khai Thác Node EDU

Open Campus, nền tảng giáo dục Web3, đã chính thức ra mắt EDUPool vào ngày 3 tháng 6. Đây là chương trình nhằm khuyến khích các nhà khai thác Node tích cực tham gia xác minh giao dịch trên Chuỗi EDU. Thông qua EDUPool, các nhà khai thác Node EDU sẽ nhận được airdrop token từ các đối tác được xây dựng trên Chuỗi EDU. Cụ thể, họ sẽ được thưởng token của đối tác trực tiếp vào nút nơi họ đang khai thác.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr