Iran sử dụng tiền điện tử thanh toán cho đơn hàng nhập khẩu 10 triệu đô la

Một trong những bước đột phá lớn của đất nước Iran khi họ vừa sử dụng tiền điện tử thanh toán cho đơn hàng nhập khẩu 10 triệu đô la. Bộ Công nghiệp và Thương mại Iran tạo điều kiện cho giao dịch diễn ra suông sẻ.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr