OP Mainnet triển khai tài trợ RetroPGF lần thứ ba, phân bổ 30 triệu OP cho đóng góp hệ sinh thái

- Advertisement -
Tiền Điện Tử Coinex

OP Mainnet mở đăng ký vòng thứ ba cho Retroactive Public Goods Funding (RetroPGF), chương trình tài trợ cho những đóng góp phát triển hệ sinh thái OP Mainnet.

Thông qua tài trợ RetroPGF, nhóm phát triển blockchain này sẽ phân bổ 30 triệu token OP để động viên các nhà phát triển, nghệ sĩ, người sáng tạo và nhà giáo dục hoạt động tích cực trong cộng đồng.

Mục tiêu của chương trình RetroPGF là tạo ra một hệ sinh thái tự duy trì, phần thưởng tự động phân phối cho những người tham gia phát triển và mở rộng hệ sinh thái OP Mainnet.

Nếu bạn là một nhà phát triển đang triển khai ứng dụng Ethereum hoặc nhà sáng tạo nội dung về OP Mainnet, thì có thể đăng ký tham gia và có cơ hội nhận RetroPGF tại đây, thời gian kết thúc đăng ký vào ngày 23/10.

Chương trình RetroPGF không giới hạn về người đóng góp, bất kỳ ai đang có tầm ảnh hưởng muốn phát triển hệ sinh thái Optimism đều có thể tham gia. Chia sẻ về RetroPGF, một số người nhận phần thưởng vòng 2 chia sẻ:

“Chúng tôi cảm thấy đóng góp của mình có tầm quan trọng nhất định thông qua RetroPGF,” trích lời Nico Producto.

“Tác động của RetroPGF đến nhóm phát triển Cryptoversidad là rất lớn. Nếu không có nó, chúng tôi không thể duy trì tạo ra nội dung giáo dục miễn phí,” Diego Mares từ Cryptoversidad bày tỏ.

Ngoài ra, để chào mừng RetroPGF Round 3, Optimism Collective phát hành NFT kỷ niệm cho những người đăng ký nhận bản tin Optimism Mirror.

NFT kỷ niệm vòng tài trợ RetroPGF lần thứ ba. Ảnh: Optimism.
- Advertisement -
Tiền Điện Tử Coinex

Có thể bạn quan tâm

Bài cùng chủ đề

Tiền Điện Tử Coinex

Đọc nhiều nhất

Verified by MonsterInsights