NHTW Nga: Không có chỗ cho stablecoin khác ngoại trừ ngoại trừ đồng Rúp kỹ thuật số

NHTW Nga tiếp tục khẳng định không một ngân hàng hay tổ chức nào của Nga được phép xây dựng stablecoin. Nước Nga chỉ chấp nhận đồng Rúp kỹ thuật số trong tương lai.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr