SBI Group được CFTC chấp thuận cho giao dịch chứng khoán phái sinh OTC tại Hoa Kỳ

Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) đã chấp thuận cho SBI Holdings cho những giao dịch chứng khoán phái sinh OTC tại Hoa Kỳ trong tương lai.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr