Nhiều hệ sinh thái quan tâm đến chuỗi sự kiện blockchain vào tháng 8 tại Hàn Quốc

Chuỗi sự kiện dự kiến diễn ra vào tháng 8 bao gồm tuần lễ Blockchain Hàn Quốc, Buidl Asia 2022 và Eth Seoul nhận được sự quan tâm rộng rãi. Trong đó có nhiều hệ sinh thái lớn như Ethereum, Polygon và Solana sẽ cử đoàn đại diện đến tham dự.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr