Sam: Blockchain sẽ thay đổi phương tiện thanh toán trong tương lai

CEO FTX, Sam Bankman-Fried đề cao khả năng tương tác của blockchain và tin tưởng rằng blockchain sẽ thay đổi phương tiện thanh toán trong tương lai.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr