Nhiều công ty nổi tiếng quan tâm đến việc khởi động lại FTX 2.0

Tin tức ngày 25 tháng 6, theo các tài liệu của tòa án tại tòa án phá sản Delaware vào ngày 22 tháng 6, công ty tư vấn của FTX, Alvarez & Marsal, đã công bố tên của các bên theo điều khoản bán Mục 363 của Bộ luật Phá sản Hoa Kỳ, cho phép bán tài sản của công ty. Danh sách này đại diện cho các thực thể quan tâm đến việc khởi chạy lại FTX 2.0, những người đã được liên hệ và ký các thỏa thuận không tiết lộ để tìm kiếm thêm thông tin chi tiết về việc tái cấu trúc và khởi chạy lại sàn giao dịch. Các công ty nổi tiếng trong danh sách bao gồm Nasdaq, RippleLabs, Galaxy Digital, BlackRock, TribeCapital, Robinhood, NYDIG và OKCoin. 

Báo cáo cho biết đây không phải là danh sách độc quyền gồm những người mua hoặc nhà đầu tư tiềm năng, mà là các bên quan tâm đến sàn giao dịch tiền điện tử. Các con nợ FTX có kế hoạch tiến hành quá trình bán và chọn “người trả giá đầu tiên” vào quý 3 hoặc quý 4 năm nay. Một trong những công ty này có khả năng là người trả giá đầu tiên. Các công ty cũng có kế hoạch đầu tư vào FTX2.0 và nhóm do Giám đốc điều hành hiện tại của FTX, John Ray III, đang làm việc về các thư quy trình đấu thầu, các bên quan tâm, sự gia nhập của các nhà tạo lập thị trường và khởi động lại FTXJapan.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr