Tin tặc đã đánh cắp 3,13 triệu USDT hoặc lấy khóa cá nhân thông qua album ảnh Android

Tin tức ngày 21 tháng 8, hôm nay, nhiều người dùng đã báo cáo rằng ví của họ trên chuỗi đã bị đánh cắp. Một số nhân viên an ninh tin rằng album hệ thống Android bị đánh cắp lần này đã bị xâm phạm và tin tặc đã lấy được ảnh chụp màn hình khóa cá nhân của người dùng. Hiện tại, tuyên bố này chỉ là suy đoán và cần được xác nhận bởi các nghiên cứu tiếp theo. Một địa chỉ TRC bắt đầu bằng “TGBb” có một lượng lớn USDT chuyển không xác định và tiền đã được chuyển ra OKX sau khi tiền được chuyển vào, đây là địa chỉ bị nghi ngờ là của tin tặc. Tổng cộng có 32 giao dịch đã diễn ra ngày hôm nay, với tổng số tiền là 2,27 triệu USDT. Địa chỉ đã được ra mắt vào ngày 29 tháng 7 và hiện đã nhận được tổng cộng 3,13 triệu USDT. Trước đây đã nhận được mã thông báo tương ứng từ OKX và KuCoin.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights