Bits.media là trang web về tiền điện tử tiếp theo bị chặn tại Nga

Roskomnadzor, cơ quan chính phủ giám sát các phương tiện thông tin đại chúng của Nga thông báo sẽ chặn Bits.media.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr