Nhà phân tích của Bloomberg: Cho rằng nhu cầu về SOL ETF rất lớn, nhưng thái độ của SEC có thể khiến con đường trở nên rất gập ghềnh

Nhà phân tích James Seyffart của Bloomberg ETF đã đăng trên mạng xã hội: “Tôi cho rằng ngoài BTC và ETH, nhu cầu về SOL ETF sẽ cao nhất. Nhưng SEC đã không đối xử với SOL giống như cách họ đã làm với ETH. địa vị không rõ ràng. Các vụ kiện chống lại Coinbase, Kraken , v.v. làm rõ rằng “Solana là chứng khoán”, điều này có thể khiến con đường trở nên rất gập ghềnh. “

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr