Ví Trust: Cảnh giác với các ứng dụng Ví Trust giả mạo trong Cửa hàng ứng dụng Xiaomi và Amazon

Trust Wallet đã xuất bản một bài viết trên nền tảng X nói rằng có rất nhiều Ứng dụng Trust Wallet giả mạo trong các cửa hàng ứng dụng Xiaomi và Amazon. Vui lòng không cố tải xuống các ứng dụng này, yêu cầu xóa đã được gửi tới chính thức.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr