Người tham gia Mạng Manta nhận được NFT để airdrop token GULL

Những người tham gia đợt bán công khai của Mạng Manta đã nhận được email từ ngày 1 tháng 6 năm 2024, cho phép họ tạo Gull Network OG NFT để nhận airdrop token GULL trong tương lai.

Gull Network là nền tảng khởi chạy MEME và giao dịch phi tập trung thuộc hệ sinh thái Manta Network. Nền tảng này có các tính năng như Nhóm không cần mã, Token có thể tùy chỉnh, Thanh khoản chống bắn tỉa và AMM phi tập trung. Gull Network có kế hoạch xây dựng Lớp 3 trên Manta.

NFT này được trao tặng cho những người ủng hộ Gull Network và cộng đồng Manta trong giai đoạn đầu.

Lưu ý: Email chính thức để gửi NFT sẽ có địa chỉ [email protected].

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr