Người dùng FTX Nhật Bản đã rút khoảng 50 triệu USD tài sản sau khi FTX nối lại rút tiền

Theo ghi nhận của Thecoindesk, trong vòng vài ngày sau khi nối lại việc rút tiền, người dùng Nhật Bản của FTX Japan đã rút khoảng 50 triệu USD tiền tệ fiat và tiền điện tử, số lượng khách hàng vào khoảng 7.000 người và chuyển 6,6 tỷ Yên ra khỏi sàn FTX.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr