Musk lại bị buộc tội thao túng Dogecoin

Theo Reuters, theo tài liệu của tòa án liên bang Manhattan, Elon Musk (Elon Musk) đã bị buộc tội giao dịch nội gián trong vụ kiện tập thể được đề xuất và các nhà đầu tư cáo buộc ông sử dụng Twitter, trả tiền cho KOL, “Saturday Night Live” và những người khác Trò đóng thế công khai đã thao túng Dogecoin khiến mất hàng tỷ đô la. Các nhà đầu tư cho biết Musk đã bán khoảng 124 triệu đô la Dogecoin sau khi ông hoán đổi biểu tượng con chim xanh của Twitter cho biểu tượng ShibaInu của Dogecoin vào tháng 4, khiến Dogecoin tăng 30%. Thẩm phán Alvin Hellerstein cũng chấp nhận yêu cầu của nhà đầu tư về việc bác bỏ Tổ chức Dogecoin phi lợi nhuận với tư cách là bị cáo.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights