Giải pháp Layer2 Scroll thêm hỗ trợ cho ví OKX Web3

Theo ForesightNews, giải pháp Lớp 2 Scroll đã thêm hỗ trợ mới cho ví OKXWeb3, cho phép bạn kết nối với ví OKXWeb3 để trải nghiệm các giao dịch chuỗi chéo trên mạng thử nghiệm ScrollAlpha. Ngoài ra, phần bổ trợ của ví OKXWeb3 cũng hỗ trợ mạng thử nghiệm ScrollAlpha, cho phép người dùng truy cập mạng thử nghiệm ScrollAlpha thông qua mạng tùy chỉnh để chuyển, v.v. Scroll là một giải pháp mở rộng Ethereum zkRollup tương đương EVM Scroll và mạng thử nghiệm Alpha của nó đã được khởi chạy trên Goerli. OKXWeb3 Wallet là một ví đa chuỗi không đồng nhất hỗ trợ hơn 60 chuỗi công khai. Ứng dụng, trình cắm và trang web được hợp nhất, bao gồm năm phần chính: ví, DEX, kiếm tiền, thị trường NFT và khám phá DApp. Nó cũng hỗ trợ Ordinals thị trường, tạo ví MPC, trao đổi gas, ghi nhớ sao lưu iCloud/GoogleDrive, mạng tùy chỉnh, kết nối với ví phần cứng và các chức năng khác. Ngoài ra, ví OKXWeb3 sẽ hỗ trợ trừu tượng hóa tài khoản AA trong vài tuần tới.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr