Cá voi vay 22,36 triệu USDT bằng cách thế chấp 10.742 ETH trên Aave

một cá voi đã gửi 10.742 ETH vào Aave, một giao thức cho vay phi tập trung, và vay 22,36 triệu USDT. Việc vay này diễn ra trong bối cảnh giá ETH tăng mạnh, giúp cải thiện tỷ lệ tài sản thế chấp (LTV) của khoản vay. LTV là tỷ lệ giữa giá trị tài sản thế chấp và số tiền vay. Trong trường hợp này, LTV của khoản vay là 1,27, nghĩa là giá trị của tài sản thế chấp cao hơn 27% so với số tiền vay.

Do giá ETH tăng, giá thanh lý của khoản vay cũng được cập nhật lên 2.523 USD. Giá thanh lý là mức giá mà tại đó tài sản thế chấp sẽ bị tự động bán để thanh toán khoản vay nếu giá trị của nó giảm xuống dưới mức nhất định.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr