Một địa chỉ cá voi đã rút 628.000 STRK từ Coinbase và đã tích lũy được STRK trị giá 3,76 triệu USD.

Vào ngày 7 tháng 6, theo giám sát của Scopescan, một địa chỉ cá voi vừa rút 628.000 STRK (khoảng 817.000 USD) từ Coinbase. Địa chỉ này đã tích lũy được STRK trị giá 3,76 triệu USD trong 30 ngày qua.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr