Mạng POKT ra mắt Testnet công khai Shannon

POKT Network hôm nay đã công bố ra mắt Testnet công khai Shannon. Giai đoạn Alpha 1 bao gồm cơ sở hạ mô-đun blockchain ; tài liệu đóng góp, v.v. Đồng thời, người dùng có thể sử dụng Block Explorer, lĩnh nhận tiền thử nghiệm tại vòi và cung cấp phản hồi. Các nhà phát triển có thể xem tài liệu lĩnh nhận nhiệm vụ tiền thưởng, khám phá các sự kiện và loại dữ liệu trên Chuỗi cũng như truy vấn dữ liệu lịch sử . Nút có thể triển khai Nhà cung cấp và Cổng của riêng họ.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr