Loopring: Chúng tôi đang hợp tác với SlowMist và các chuyên gia bảo mật khác cũng như các cơ quan liên quan để tiếp tục điều tra các cuộc tấn công vào lỗ hổng.

Giao thức Ethereum Layer 2 Loopring đã đăng trên mạng xã hội rằng “chúng tôi đang hợp tác với SlowMist và các chuyên gia bảo mật khác cũng như các tổ chức liên quan để tiếp tục điều tra cuộc tấn công vào lỗ hổng bảo mật trên ví thông minh. Một khi có thể chia sẻ thêm thông tin, Loopring sẽ cập nhật cộng đồng. Bảo mật và bảo vệ người dùng vẫn là nhiệm vụ hàng đầu của Loopring . Như đã báo cáo trước đó, Loopring tuyên bố rằng một số ví thông minh đã bị tấn công bởi các lỗ hổng và đang làm việc với đội ngũ thực thi pháp luật và bảo mật để truy tìm những kẻ tấn công.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr