Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img
HomeTin nhanhCEO Haru Invest: Haru Invest và tôi không có kế hoạch phân...

CEO Haru Invest: Haru Invest và tôi không có kế hoạch phân bổ tài sản nào chỉ mang lại lợi ích cho một số nhóm nhất định

Giám đốc điều hành HaruInvest Hugo Lee đã công bố tiến độ mới nhất trong tuần cho các thành viên HaruInvest. Hugo Lee cho biết HaruInvest và tôi không có kế hoạch phân bổ tài sản nào chỉ mang lại lợi ích cho một số nhóm nhất định và chính sách này sẽ không bao giờ thay đổi. Lý do khiến tôi và HaruInvest phản đối đơn xin tổ chức lại lên tòa án là vì chúng tôi tin rằng thủ tục tổ chức lại sẽ không mang lại nhiều hiệu quả thiết thực cho lợi ích chung của tất cả người dùng HaruInvest, kể cả người dùng ở nước ngoài. Ngoài ra, HaruInvest và tôi đã phát triển một kế hoạch thu hồi và phân bổ tài sản theo từng giai đoạn. Bắt đầu từ việc phân phối tài sản được thu hồi, chúng tôi dự định xử lý tài sản của HaruInvest; để thu hồi tài sản sau đó, chúng tôi dự định phân phối tài sản theo nhiều vòng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng về cơ bản chúng tôi không thể tự mình phân chia tài sản vì các thủ tục pháp lý như hậu quả và việc hợp tác với cơ quan điều tra vẫn đang được tiến hành. Chúng tôi cũng đã được yêu cầu tiết lộ tình trạng điều tra hiện tại và các tài liệu được đệ trình lên tòa án, nhưng tôi không thể bình luận về điều này vì vụ kiện tụng liên quan đang diễn ra.