Reddit và FTX hợp tác mở rộng cộng đồng

Người dùng Reddit có thể mua ETH trên chính mạng xã hội này thông qua cổng thanh toán FTX Pay.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr