“Fast and Furious” ra mắt bộ sưu tập kỹ thuật số NFT

Jinse Finance đưa tin rằng bộ phim “Fast and Furious” đã hợp tác với Hot Wheels để ra mắt loạt bộ sưu tập NFT độc quyền trên thị trường bộ sưu tập kỹ thuật số MattelCreations. Loạt phim này bao gồm 11 chiếc xe mang tính biểu tượng của “Fast and Furious”. Chủ sở hữu của bộ sưu tập HotWheelsxFast & Furious hoàn chỉnh sẽ có cơ hội đổi lấy một phiên bản đúc khuôn cực hiếm của chiếc Honda S2000 của Suki từ 2Fast2Furious trong lớp sơn ngọn lửa ngoạn mục.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr