Khối lượng giao dịch NFT tiếp tục giảm trong tháng 7

Theo dữ liệu của The Block thì tính đến hết ngày 30/7, khối lượng giao dịch NFT là 626,11 triệu đô la. Trong khi đó vào tháng 6 con số này là 884,68 triệu đô la.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr