Justin Sun: Tôi rất vui khi thấy sự hợp tác giữa TRON và Nansen

Vào ngày 26 tháng 5, Justin Sun, người sáng lập TRON và là thành viên của Ủy ban Cố vấn Toàn cầu của Huobi, đã tweet rằng anh ấy rất vui khi thấy sự hợp tác giữa TRON và Nansen. Gần đây, TRON đã đạt được sự hợp tác với Nansen, nhà cung cấp dữ liệu blockchain hàng đầu. Nansen là một nền tảng phân tích chuỗi khối nổi tiếng quốc tế, cung cấp cho các nhà đầu tư và nhóm tiền điện tử dữ liệu chuỗi khối phong phú, các dịch vụ phân tích, nghiên cứu và theo dõi danh mục đầu tư. Bằng cách tích hợp TRON vào các giải pháp quản lý và truy vấn của Nansen, giờ đây người dùng có thể truy cập dữ liệu phong phú và phân tích sâu hơn về hệ sinh thái mạnh mẽ của TRON.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr