Doanh thu quý II của Nvidia giảm 19% do đến gần hợp nhất Ethereum

Giám đốc tài chính của Nvidia Colette Kress cho biết doanh thu công ty giảm 19% so với quý trước xuống 6,5 tỷ USD, trong khi thu nhập ròng giảm 59% xuống 656 triệu USD. Phần lớn ảnh hưởng từ những thay đổi trong cơ chế đồng thuận khiến cho các thợ đào dè chừng.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr