NOT vượt qua 0,0094 USDT, tăng hơn 50% trong 24 giờ

NOT vượt quá 0,0094 USDT trong thời gian ngắn và hiện được niêm yết ở mức 0,00938 USDT, với mức tăng trong 24 giờ lên 50,1%.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr