FED tiếp tục tăng lãi suất thêm 0,75% và giá Bitcoin bật tăng trở lại

Fed quyết định tiếp tục tăng lãi suất thêm 0,75% để nâng mất cho vay lên đến 2,25 – 2,5%.

Giá BTC tăng gần 10% so với hôm qua, đang được giao dịch ở mức 23.200 đô la.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr