Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img
HomeTin nhanhMusk: Có sự đồng thuận mạnh mẽ rằng trí tuệ nhân tạo...

Musk: Có sự đồng thuận mạnh mẽ rằng trí tuệ nhân tạo nên được quản lý

Musk nói tại Hội nghị thượng đỉnh CEO Công nghệ rằng mọi thượng nghị sĩ Thượng viện Hoa Kỳ đều giơ tay ủng hộ việc điều chỉnh trí tuệ nhân tạo; sự đồng thuận mạnh mẽ là cần phải có một số quy định về trí tuệ nhân tạo; có thể có một số loại quy định về trí tuệ nhân tạo .hình thức cơ quan quản lý.