Một địa chỉ giao dịch kim cương đã chi 53.000 USD mua vào GME trong giai đoạn đầu và hiện đã lãi 2,8 triệu USD.

Theo giám sát của Lookonchain, một địa chỉ giao dịch kim cương GME nhất định đã kiếm được lợi nhuận 2,8 triệu USD, tăng 52 lần. Địa chỉ này chỉ chi 53.500 USD vào ngày 29 tháng 1 và ngày 3 tháng 4 để mua 90,23 triệu GME và sau đó giữ nó cho đến nay, hiện trị giá 2,86 triệu USD.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr