Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img
HomeTin nhanhJane Thomason: Giải pháp tài sản kỹ thuật số xanh bao gồm...

Jane Thomason: Giải pháp tài sản kỹ thuật số xanh bao gồm token xanh, tài chính xanh, v.v.

Hội nghị thượng đỉnh Blockchain tương lai năm 2023 đã kết thúc tại Dubai ngày hôm nay. Trong cuộc họp, Tiến sĩ Jane Thomason, chủ tịch đầu tiên của Hội đồng Metaverse Thế giới, đã nói về nhiều lĩnh vực khác nhau liên quan đến các ứng dụng blockchain khí hậu. Cô nhận xét, đầu tiên là các giải pháp tài sản kỹ thuật số xanh: token xanh, tài chính xanh, trái phiếu xanh, bởi vì chúng ta cần có khả năng huy động vốn để đầu tư vào các công nghệ giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Vấn đề thứ hai là xoay quanh việc quản lý lưới điện thông minh và khả năng gắn thẻ, lưu trữ năng lượng cũng như quản lý năng lượng ngoài lưới điện. Vấn đề thứ ba là về NFT và trò chơi điện tử, những thứ mà chúng ta hiện đang thấy rất nhiều ứng dụng. NFT nhằm mục đích gây quỹ cho hành động vì khí hậu, trong khi gamification nhằm mục đích khiến mọi người thay đổi hành vi và tham gia vào nhiều hoạt động thông minh hơn về khí hậu. Thứ tư là token hóa việc bù đắp carbon và có rất nhiều hoạt động trên khắp thế giới trong lĩnh vực này và trong lĩnh vực tài chính tái tạo. Và sau đó là xác minh, đo lường và báo cáo, bởi vì vẻ đẹp của blockchain là khả năng tạo ra một lớp tin cậy trong báo cáo cũng như trong dòng tài chính khí hậu đến những người thụ hưởng.