Blend thống trị 82% Thị trường cho vay NFT với Tổng khối lượng cho vay hơn 300 triệu đô la

Theo một báo cáo do DappRadar công bố, thỏa thuận cho vay BlurNFT Blend đã đạt khối lượng cho vay là 169.900 ETH (khoảng 308 triệu đô la Mỹ) trong vòng 22 ngày kể từ ngày ra mắt và chiếm vị trí thống lĩnh 82% trong lĩnh vực cho vay NFT chợ. Hoạt động của Blur đã chuyển từ giao dịch sang cho vay và hiện chiếm 46,2% hoạt động kinh doanh gần đây. Azuki đã trở thành chuỗi NFT được ưa thích trên Blend với khối lượng cho vay là 70.031ETH ($127 triệu).

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr