Illuvium: Giới thiệu “hiện thực hóa cấp bậc và kiếm điểm” trong mạng thử nghiệm beta công khai

Gamefi Illuvium đã công bố một phương pháp mới để nhận điểm airdrop trên mạng thử nghiệm Beta công khai, tức là đạt được Cấp bậc để kiếm điểm và nắm bắt tất cả Illuvials ở một cấp độ có thể kiếm được lượng lớn điểm thưởng. Ngoài ra, nếu người dùng nắm bắt được tất cả All Illuvials ở cùng cấp độ sẽ nhận được thêm 10.000 điểm. Ngoài ra, hãy nắm bắt tất cả các giai đoạn của Dòng ảo ảnh để nhận thêm điểm. Tất cả Illuvials được người dùng nắm bắt và giả mạo kể từ PB4 sẽ được tính vào tổng số điểm airdrop của bạn.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr