Chỉ số sợ hãi và tham lam crypto đạt 75 và tâm lý của thị trường đang nóng lên

Theo Alternative.me, chỉ số hoảng loạn và tham lam của crypto ngày nay là 75 (ngày hôm qua là 73), và tâm lý của thị trường đang nóng lên. Lưu ý: Ngưỡng chỉ số hoảng loạn là 0-100, bao gồm chỉ báo: biến động (25%) + khối lượng giao dịch trên thị trường (25%) + mức độ phổ biến trên mạng xã hội (15%) + nghiên cứu thị trường (15%) + Bitcoin trên toàn thị trường. (10%) + Phân tích từ nóng của Google (10%).

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr