Binance sẽ hủy niêm yết OMG, WAVES, WNXM và XEM

Binance đã quyết định ngừng giao dịch và hủy niêm yết các loại tiền tệ sau vào lúc 11:00 ngày 17 tháng 6 (giờ Quận 8 phía Đông): OmiseGO (OMG), Waves (WAVES), Wrapped NXM(WNXM) , NEM (XEM).

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr