Giao thức cho vay RWA Goldfinch đối mặt với tình trạng vỡ nợ

Goldfinch là một giao thức DeFi cung cấp các khoản vay cho các doanh nghiệp ngoài chuỗi trong thế giới thực.Trong khoản vay trị giá 5 triệu đô la, công ty xe máy Tugende của Kenya đã vỡ nợ. Theo các báo cáo, Tugende đã vi phạm các điều khoản của hợp đồng cho vay, dẫn đến số tiền mặc định chiếm khoảng 4% tổng giá trị bị khóa (TVL) của Goldfinch. Mặc định sẽ dẫn đến việc ghi giảm 3,95% giá trị tài sản ròng của SeniorPool. Vì SeniorPool có lợi nhuận hàng năm là 7,81% trong năm qua, điều này có nghĩa là vào cuối 120 ngày ghi giảm này, tổng lợi nhuận hàng năm trong 12 tháng qua sẽ chỉ là dương 1,50%. Goldfinch là một giao thức tín dụng phi tập trung được thiết kế để thúc đẩy tài chính toàn diện. Giao thức sử dụng tài sản trong thế giới thực làm tài sản thế chấp cho các khoản vay tiền điện tử. Cộng đồng Goldfinch cho các doanh nghiệp trên toàn thế giới vay tiền, tập trung vào các thị trường mới nổi.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights