Hôn nhân và các phiên tòa có thể được tổ chức trong Metaverse

Bộ trưởng Luật thứ hai của Singapore tin rằng một nền tảng tích hợp sử dụng Metaverse sẽ giúp quá trình giải quyết tranh chấp thuận tiện và hiệu quả hơn.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr