Hệ thống Binance API Key sẽ được nâng cấp vào ngày 17 tháng 5

Binance đã thông báo rằng hệ thống Binance APIKey sẽ tiến hành nâng cấp hệ thống theo lịch trình vào lúc 11:00 ngày 17 tháng 5, giờ Bắc Kinh, sẽ mất khoảng 10 phút. Các APIKey hiện có sẽ hoạt động bình thường trong quá trình nâng cấp. Trong quá trình nâng cấp, việc tạo quyền, sửa đổi và xóa APIKey sẽ bị tạm dừng.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr