Luật sư của SBF được phép vào thăm nhà tù không giới hạn và quyền truy cập vào máy tính của SBF trong trại tạm giam

Lệnh do thẩm phán liên bang ban hành hôm thứ Tư cho thấy chỉ vài tuần trước phiên tòa xét xử SBF, người sáng lập FTX, thẩm phán đã thu hồi quyền bảo lãnh của anh ta và cho phép luật sư của anh ta gặp anh ta trong tù. Theo lệnh, các luật sư của SBF có “quyền truy cập không hạn chế vào giờ thăm viếng hợp pháp của họ tại Trung tâm giam giữ Metropolitan (MDC) ở Brooklyn, New York” để chuẩn bị cho khách hàng của họ cho phiên tòa kéo dài một tuần bắt đầu từ ngày 3 tháng 10. Theo lệnh, thẩm phán cho biết SBF sẽ có “quyền truy cập thường xuyên” vào một trong các máy tính của MDC để xem xét tài liệu được phát hiện và có thể yêu cầu tải “tài liệu đã chọn” vào ổ cứng để ông xem xét.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights