Top 10 nền tảng hoạt động sôi nổi nhất trên Github tuần vừa qua

Theo dữ liệu của twitter @ProofofGitHub, top 10 nền tảng hoạt động sôi nổi nhất trên Github tuần vừa qua như sau:

1) Cardano

2) Decentraland

3) Ethereum

4) Polkadot-new

5) Kusama

6) Status

7) Iota

8) Internet-computer

9) File-coin

10) Flow

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr