Giá trị thị trường ATM tiền mã hóa đạt 472 triệu đô vào năm 2027 

Nghiên cứu thị trường dự báo thị trường ATM tiền mã hóa toàn cầu sẽ trị giá 472 triệu đô vào năm 2027, được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng ở các thị trường đang phát triển và việc áp dụng ngày càng tăng.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr