Binance.US ra mắt “Chương trình Affiliate”

Binance.US đã khởi chạy một "chương trình Affiliate" được thiết kế để trao thưởng cho những người sáng tạo nội dung, những người có ảnh hưởng xã hội và doanh nhân, và các ứng dụng hiện đã được mở. 

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr