Starknet: Tổng cộng 282 triệu USD đã được huy động qua hơn 5 vòng cấp vốn

Theo tiết lộ trên mạng xã hội về giải pháp cấp hai của Ethereum là Starknet, nó đã hoàn thành tổng cộng 282 triệu đô la Mỹ thông qua hơn 5 vòng cấp vốn cho đến nay, bao gồm: PanteraCapital đã tham gia đầu tư 6 triệu đô la Mỹ trong vòng tài trợ hạt giống, Quỹ Ethereum 12 triệu đô la Mỹ được tài trợ vào năm 2018, vòng tài trợ A trị giá 30 triệu đô la Mỹ do Sequoia Capital dẫn đầu, vòng tài trợ B trị giá 75 triệu đô la Mỹ do Paradigm tham gia, vòng tài trợ C trị giá 50 triệu đô la Mỹ cũng dẫn đầu của Sequoia Capital, GreenoaksCapital dẫn đầu vòng Series D trị giá 100 triệu đô la và vòng gọi vốn 9,5 triệu đô la do AlamedaResearch dẫn đầu.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr