Giá của inscription PIZZA dự kiến ​​đạt 2,7 USD

Giá ban đầu của inscription PIZZA được dự đoán sẽ ở mức 2,7 USD. Quá trình inscription PIZZA đã bắt đầu và inscription sẽ được phân phối sau khi hoàn tất.

Trước đây, UniSat đã thông báo airdrop inscription “PIZZA” cho các ví đủ điều kiện. Theo trang ứng dụng, những địa chỉ đáp ứng các tiêu chí sau có thể nhận được inscription:

  • Đã tương tác với dịch vụ UniSat trong vòng 3 tháng qua.
  • Có hơn 500 điểm UniSat.
  • Đã tương tác với mô-đun brc20-swap.
  • Nắm giữ UniSat OG Pass.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr