Nhà sáng lập Synthetix đề xuất mua lại và đốt hàng triệu token SNX

Theo ghi nhận của Tiendientu, Kane Warwick, nhà sáng lập giao thức giao dịch phái sinh phi tập trung Synthetix, đưa ra 12 đề xuất quản trị quan trọng để thúc đẩy nền tảng chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

Những sáng kiến ​​này nhằm mở rộng khả năng của Synthetix và khuyến khích sự tham gia ngày càng tăng của các thành viên cộng đồng, theo suy nghĩ của Warwick

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr