NFTScan đã thêm hỗ trợ cho mạng Aptos và đồng thời ra mắt dịch vụ dữ liệu API NFT của mạng Aptos

Vào ngày 25 tháng 4, nhà cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng dữ liệu NFT đa chuỗi NFTScan đã thông báo rằng họ sẽ hỗ trợ mạng Aptos và đồng thời ra mắt dịch vụ dữ liệu NFTAPI của mạng Aptos. Aptos là chuỗi khối thứ 13 được NFTScan hỗ trợ sau các chuỗi khối như Ethereum, BNBChain, Polygon, Arbitrum, Optimism và Solana.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr